به گزارش اکونا پرس،

 به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه یک، رضا عبدالملکی معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری این منطقه با تاکید بر لزوم زیباسازی شهر ، ساماندهی و رنگ آمیزی حصار کارگاه های ساختمانی را در دستور کار اداره زیباسازی منطقه قرار داد و اظهار داشت:. با توجه به شعار شهرداری تهران و منطقه یک  مبنی بر" تهران شهری برای همه " و   " شمیران نگین تهران "   نماهای حصار های کارگاهی شمال تهران رنگ آمیزی می شوند.

وی گفت: در راستای این امر با هماهنگی لازم با مالکین و اخذ موافقت مشارالیهان در خصوص  اجرای نقاشی دیواری و زیباسازی شهر، تا کنون 5 مورد نمای کارگاه های ساختمانی به صورت نمونه انجام شده و مابقی نیز به صورت مستمر در حال انجام است.

شایان ذکر است بر روی این حصار ها در کنار رنگ آمیزی شاد و روحبخش ، طرح " شمیران نگین تهران "  و  " تهران شهری برای همه "  نقش بسته است.