به گزارش اکونا پرس،

خیابان جهان آرا نبش خیابان ۳۷،جهان آرا تقاطع گمنام،جهان آرا نبش خیابان ۱۲،بیستون تقاطع فتحی شقاقی،اسد آبادی بین خیابان دوم و چهارم،اسد آبادی بین خیابان یکم و سوم،شیراز جنوبی نرسیده به خیابان ۶۸ غربی  نقاط استقرار عوامل اجرایی خدمات شهری ناحیه۶ می باشد.