به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه۹، در ۲۶ماه خدمت شهردار منطقه۹ به شهروندان در قالب ملاقات های مردمی در بازه زمانی شهریور۹۶ تا آبان۹۸ به درخواست 2536 نفر از شهروندان پهنه غربی پایتخت با 1475 پرونده با مضامین مختلف شهری به خصوص مباحث مرتبط با شهرسازی رسیدگی شده است.

در این راستا ملاقات های مردمی دوشنبه های هر هفته که با حضور مدیران شهری برگزار می شود؛ جهت سهولت دسترسی شهروندان به مدیریت شهری منطقه با ابتکار صورت گرفته تعدادی از ملاقاتهای مردمی در ورودی ساختمان شهرداری منطقه۹ واقع در طبقه همکف و معاونت شهرسازی انجام شده است.

سید علی مفاخریان شهردار منطقه۹ در جریان یکصدُمین ملاقات مردمی انجام شده با شهروندان گفت: برگزاری ملاقات مردمی دوشنبه های هر هفته در مناطق شهری با هدف خدمت رسانی به شهروندان و افزایش رضایتمندی آنها همسو با رویکرد مدیریت ارشد شهری انجام می شود.

وی افزود: در ملاقات های انجام شده در منطقه۹ سعی شده تا حد امکان مطابق با قوانین و مقررات نسبت به رفع مشکلات پرونده های شهرسازی و دیگر موارد شهری شهروندان با ارائه راهکارهایی ارائه طریق شود.