به گزارش اکونا پرس،

کمپین «آرزوهای تهران» گامی موثر در مسیر اعتمادسازی است. در مراحل طراحی این کمپین، نتایج حاصل از پروژه «شهر دلخواه ایرانیان» به ما انگیزه داد تا از این ظرفیت در راستای رسیدن به اعتمادسازی و مشارکت شهروندان بهره بگیریم.

براین اساس، کمپین آرزوها مطرح شد و حدود یک سال پیش با دوستان از بخش‌های مختلف وارد گفت و گو شدیم.

تلاش شد تا در راستای یکپارچکی و همگرایی مدیریتی همه ظرفیت‌ها را در کنار یکدیگر قرار بدهیم. حدود 2 ماه است که دبیرخانه‌ی کمپین فعال شده است و در روز یکشنبه ۱۲ آبان افتتاح شد.

 این کمپین در نوع خود بی نظیر  و الگوبرداری شده از مدل جهانی‌اش است و برای اولین بار از سطح فضای مجازی استفاده شده است. خود شهروندان به ایده‌‌آل‌ها و آرزوهایشان رای می‌دهند و برای اولین بار است که این آرزوها قرار است اجرایی شوند.

آرزوها در سایت ثبت می‌شوند و در هر محله نسبت به ساختار آن طراحی شده است. آرزوها شرایطی هم دارند. نباید شخصی باشند و باید در ارتباط با محله باشد. در قالب همسایگی بگنجد و قابل اجرا باشد. پس از اعلام نیز قابلیت ارزشگذاری از سوی کاربران وجود دارد. به این ترتیب که می‌توانند به آرزوهای اعلام شده نمره بدهند. هر آرزو که بتواند نمره بالایی به دست بیاورد انتخاب می‌شود تا شهرداری منطقه 6 آن آرزو را ظرف 45 روز تا 2 ماه برآورده کند. با برآورده شدن آرزوها پیوندهای این کمپین و شهروندان تقویت خواهد شد. 

با توجه به ابراز علاقه منطقه 6 و ساختار این محله قرار شد تا یوسف‌آباد را به عنوان پایلوت انتخاب کنیم و کمپین را از آن‌جا آغاز کنیم. 

در این مرحله‌ی آزمایشی امیدواریم که نقاط ضعف و قوت آن را استخراج کنیم.

زهرا نژادبهرام، طراح  کمپین آرزوهای تهران، مطرح کرد آرزوی شهروندان ظرف 45 روز تا 2 ماه برآورده می‌شود