به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 9، همزمان با چهاردهم نوامبر که مصادف با 23آبان ماه و روز جهانی دیابت با شعار "تهران، پایتخت تغییر دیابت" نامگذاری شده است، برج آزادی به عنوان نماد مدرنیته شهر تهران، در شامگاه چهارشنبه بیست و دوم آبان ماه آبی رنگ شد.