به گزارش اکونا پرس،

به نقل از مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه این نشست علمی روز یکشنبه 2 آذر ماه 98 با موضوع شبکه، زمان بندی و کنترل ترافیک در حمل و نقل شهری با هدف ایجاد ارتباط میان دانشگاه علم و صنعت به منظور انتقال و اشتراک گذاری دانش در حوزه حمل و نقل ریلی درون شهری با همکاری دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت و به صورت پرسش و پاسخ بین اعضا در حوزه های فنی حمل و نقل ریلی برگزار شد.
در پایان این نشست پرفسور اینگو هانس از مرکز کنترل فرمان شرکت بهره برداری متروی تهران بازدید داشت وگفت: این مرکز ازنظر تجهیزات کنترل قطارها در خطوط مختلف کم نظیر است.