به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند، دکتر صدرالدین علی پور با بیان اینکه عملیات احداث سلول دفن بهداشتی جدید با هدف تداوم دفن این نوع زباله ها در سال های آتی شروع شده است، اظهار کرد: این سلول جدید در مساحتی حدود هشت هکتار و با ظرفیت پذیرش 600  هزار مترمکعب پیش بینی شده است که عملیات خاکبرداری، شیب بندی، زهکشی، رس کوبی و اجرای عایق بندی آن با هدف جلوگیری از نفوذ شیرابه به خاک انجام می شود. 

او با اشاره به اینکه طبق قانون مدیریت پسماند، زباله های پزشکی و نیز بخشی از پسماندهای عادی، صنعتی و کشاورزی که نیاز به مدیریت خاص دارند، جزو پسماندهای ویژه محسوب می شوند، اظهار داشت: مدیریت اجرایی زباله های صنعتی و ویژه، به عهده تولید کننده است و در صورت تبدیل آن به پسماند عادی، شهرداری ها، دهیاری ها و بخشداری ها این وظیفه را بر عهده دارند.