به گزارش اکونا پرس،

 

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه چهار " ابوالفضل ابراهیمی" در نشست با کارشناسان معاونت های ستادی و اجرایی منطقه  و نواحی6 و 7 با اشاره بر اهمیت و لزوم تشکیل و تکمیل بانک اطلاعات پرونده های شهرسازی این دو ناحیه  گفت: همکاران می بایست بادقت نظر به برداشت اطلاعات کامل و جامع از تمامی ساختمان های این نواحی پرداخته و اطلاعات را جهت پایش در اختیار معاونت شهرسازی قرار دهند.

وی در ادامه افزود: با تشکیل 25 گروه 4 نفره از همکاران خدوم شهرسازی، این اطلاعات بصورت میدانی طبق فرم های حاوی کدهای نوسازی و نقشه پیوست استخراج و جمع آوری خواهد شد و در نهایت توسط معاونت شهرسازی ، ادارات بازرسی و حراست پایش و بررسی خواهد شد.

معاون توسعه منابع انسانی شهرداری منطقه چهار ضمن تقدیر از زحمات کارشناسان منطقه در ساماندهی وآرشیو الکترونیکی پرونده ها گفت: به منظور ارائه خدمات مطلوب به شهروندان ساکن در نواحی 6 و 7 ضروری است ساماندهی املاک ساختمان با سرعت بیشتری انجام شود.