به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه شش، تورج فرهادی در این دیدار خطاب به منتخبان بیست و یکمین دوره طرح شهردار مدرسه  گفت: برنامه ریزی اولین گام در مدیریت به شمار می آید و در ارائه آن هدف گذاری بسیار حائز اهمیت  است.

فرهادی با بیان اینکه دانش‌آموزان به عنوان مدیران آینده شهری و کشوری شناخته می شوند، خطاب به منتخبان طرح شهردار مدرسه  تاکید کرد: طرح شهردار مدرسه تمرین مدیریت و برنامه ریزی برای دانش‌آموزان است .

او ضمن  توجه دادن شهرداران مدارس به انجام کارهای ماندگار گفت: در مدارس پیشرفته دنیا، فرهنگی جا افتاده است که دانش آموزان تمام کارهای خود را خودشان انجام می دهند و امیدوارم شما نیز بتوانید چنین رویه ای را پیش بگیرید.

شهردار منطقه شش  همچنین از شهرداران مدارس قلب پایتخت درخواست کرد تا با بهره گیری از فرصت پیش آمده به عنوان رابط آموزش و پرورش، مدیریت شهری و عموم شهروندان در فرهنگ سازی در اداره بهتر شهر و مشارکت موثر و فعال شهروندان نقش شایسته ای ایفا کنند.

فرهادی در ادامه  با مهم بر شمردن مسئله محیط زیست گفت: ماشین، خانه، وسایل و تمام زندگی ما وام گرفته شده از محیط زیست است و در قبال خدماتی که محیط زیست به ما دارد ما نیز وظایفی بر عهده داریم.

 او افزود : شهرداران مدرسه می توانند با ایفای نقش درمسائل محیط زیستی و زندگی اجتماعی تاثیرگذاری بیشتری داشته باشند. 

به گفته فرهادی، اگر محیط زیست نباشد زندگی معنا ندارد و ما امروزه در حال نابود زندگی و محیط زیست خودمان هستیم.

فرهادی خاطر نشان کرد: جلسات مدیران شهری با شهرداران مدارس به صورت متناوب ادامه پیدا می کند و شهرداران مدارس به نمایندگی از جامعه دانش آموزی می توانند در مسائل شهری صاحب نظر باشند و بر همین اساس باید بر اساس برنامه و نقش مشخصی فعالیت کنند

او ابراز امیدواری کرد  در جلسه آینده هر یک از شهرداران مدرسه یک برنامه عملیاتی و یک نقشه راه برای فعالیت خود داشته باشد.

 همچنین در این دیدار، شهرداران مدارس ضمن گفت و گو با شهردار منطقه شش مسائل و موضوعات خود را مطرح کردند.

موضوع کمبود  امکانات ورزشی از جمله مباحث  و دغدغه های مطرح شده  توسط شهراران مدارس بود .

همچنین در این جلسه، مقرر شد شهرداران مدارس در دبیرخانه امور شهروندی حضور یافته و مباحث مورد نظر خود را پیگیری کنند