به گزارش اکونا پرس،

به نقل از پایگاه خبری معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، همزمان با نشست اخیر شورای فنی شهرداری تهران، "مشخصات فنی تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر چراغ های راهنمایی و رانندگی"، "مشخصات فنی عملیات ایمنی، کنترل و خدمات ترافیکی تونل های شهری و پل بزرگراه طبقاتی صدر" و همچنین "مشخصات فنی نظافت و شستشوی تونل های شهری و پل بزرگراه طبقاتی صدر"  مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت به تصویب این شورا رسید.

همچنین در نوزدهمین جلسه کمیته مشورتی شورای فنی شهرداری تهران، فهرست بهای تجمیعی تجهیزات ترافیکی، فهرست بهای عملیات عمرانی سیستم های هوشمند، فهرست بهای تجمیعی چراغ های راهنمایی و فهرست بهای تابلوهای ترافیکی و حفاظ ها و ضربه گیرهای معابر شهری در سال 98، در راستای استقرار نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران و وفق مصوبات شورای اسلامی شهر تهران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.