به گزارش اکونا پرس،

تلاش همکاران معاونت خدمات شهری و شهرداری نواحی مختلف منطقه ۱۲ جهت نظافت شهر در روز تعطیل

photo_2019-12-29_13-25-28