به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۶،محسن  مجد آبادی  رئیس اداره فضای سبز معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری  منطقه   با اعلام این مطلب اظهار داشت : هرس درختان چندین ساله ، با نظارت اداره فضای سبز منطقه و همکاری نواحی ۶ گانه به منظورزیباسازی منظر شهری، جوان سازی، فرم دهی و همچنین ایجاد دید کافی برای رانندگان در تقاطع های اصلی و فرعی و بوستان های سطح منطقه  انجام می شود.

وی افزود: انجام عملیات هرس موجب افزایش طول عمر درختان و درختچه ها ، نیاز به آب کم ،حجم سبزینگی متناسب با نوع وسن درختان وهمچنین عامل مهمی برای تقویت شاخه های جدید می شود.

مجدآبادی در خصوص میزان و شدت هرس درختان در فضای سبز شهری گفت: در هرس درختان به عواملی نظیر نوع گونه گیاهی، سن درخت، موقعیت مکانی درخت، درجه سلامت درخت، زمان هرس، فرم دهی اولیه درختان در سال های اولیه کاشت توجه می شود. و عملیات بازپیرایی و هرس درختان و درختچه های سطح بلوارها، میادین، رفیوژها و بوستان ها در یک برنامه زمانی منسجم به ادارات فضای سبز نواحی 6گانه ابلاغ شده است

وی تاکید کرد: عوامل اجرایی فضای سبز  باید نکاتی نظیر ضد عفونی کردن وسایل وادوات هرس درختان ،استفاده از چسپ مخصوص باغبانی ،جمع آوری وانتقال سریع سرشاخه ها،رعایت نکات ایمنی ومجهز نمودن کارگران برای جلوگیری از هرگونه خطر احتمالی را رعایت نمایند.

به گفته رییس اداره فضای سبز منطقه هرس درختان در زمستان به شادابی آنان در بهار سال آینده می‌انجامد.

شایان ذکر است این دستورالعملها و بخشنامه ها از سوی سازمان بوستان ها به مناطق 22 گانه ابلاغ و فضای سبز مناطق ملزم به اجرای آن می باشند