به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 13، صادقی، رییس اداره فضای سبز  با اشاره به بحران کم آبی و لزوم نگهداری منابع و حفظ ذخایر زیر زمینی برای آیندگان گفت : بدین منظور ، طرح هوشمند سازی  چاه‌های آب منطقه در دستور کار معاونت خدمات شهری و محیط زیست قرار گرفته است. 

وی افزود: با نصب کنتورهای هوشمند آب،  جریان آب‌های سطحی و زیرزمینی به صورت دقیق اندازه گیری و اطلاعات مربوط به روند برداشت آب در طی دوره‌های زمانی مشخص شده ،ثبت و ذخیره می شود. 

رییس اداره فضای سبز  منطقه۱۳ جلوگیری از هدررفت آب ، کاهش هزینه ها و اندازه گیری دبی آب را از مزایای این طرح برشمرد و خاطرنشان کرد: سیستم هوشمندسازی چاه های منطقه در سه بوستان منطقه آغاز شده و در دیگر بوستان ها ادامه می یابد.