به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 9، سید علی مفاخریان شهردار منطقه9 با بیان این که استفاده از حمل و نقل پاک می تواند به رفتار شهروندی تبدیل شود گفت:راه برون رفت از معضل آلودگی هوا در شهر تهران ترویج فرهنگ استفاده از حمل ونقل عمومی به ویژه حمل ونقل پاک می باشد.

وی با تاکید براهمیت استفاده مدیران شهری از وسایل حمل و نقل پاک به ویژه دوچرخه گفت: برای انجام درصدی از بازدیدهای روزانه از سطح مناطق  به منظور ترویج فرهنگ استفاده از حمل ونقل پاک می توان شاهد تغییر رفتار شهروندان و ایجاد یک مدل حمل و نقلی جدید در شهر تهران بود .

شایان ذکر است با  حضور شهرداران مناطق9و10 و مدیران شهری در راستای حمایت از کمپین سه شنبه های بدون خودرو مسیر میدان آزادی در ورودی غربی پایتخت تا محل خدمت در ساختمان های ستادی را رکاب زدند.