به گزارش اکونا پرس،

به نقل از اداراه ارتباطات و امور بین الملل سازمان نوسازی شهر تهران، ششمین جلسه کمیته امنیتی و حقوقی ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران با حضور معاون امنیتی و انتظامی استاندار تهران، مدیرعامل سازمان نوسازی، دبیرکل جامعه انجمن های اسلامی اصناف و بازار، فرمانده¬های نیروی انتظامی، مدیران فرمانداری و اداره کل ثبت اسناد، معاونان و مدیران شهرداری های منطقه 12 و 15، مدیران شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل و مدیران سازمان نوسازی به همراه مدیران دفاتر توسعه محله¬ای برگزار شد. 

در این جلسه دو دستور کار بررسی شد. موضوع ساماندهی بازار و تامین کسری خدمات این ناحیه و موضوع ساماندهی اوراقچی¬های فدائیان اسلام مورد بررسی قرار گرفت.

حمید گودرزی، معاون امنیتی و انتظامی استانداری تهران ضمن لزوم مشارکت همه دستگاه های دولتی و شهرداری در نوسازی بافت های فرسوده، بر لزوم نگاه همه جانبه اجتماعی و اقتصادی و شهری به صورت توامان و استفاده از منابع دستگاه ها در موضوع بازآفرینی تاکید کرد.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در این جلسه با اشاره به تهیه برنامه های توسعه در محله های بازار و فداییان اسلام توسط دفاتر توسعه، خواستار اجرای مصوبات پیشین کمیته از محل منابع مشترک دولت و شهرداری شد. در این خصوص برای ساماندهی محدوده بازار، به برنامه های تدوین شده در سرفصل های ترافیکی، انتظامی، بهسازی محیطی و مدیریت بحران اشاره کرد و گفت: برای پیشبرد برنامه ها و مصوبات کمیته بصورت مشخص، بهتر است وظیفه هر دستگاه مشخص شود تا پیگیری های لازم برای اقدامات مصوب صورت گیرد. 

کریمی دبیر کل انجمن های اصناف و بازار نیز با اشاره به اهمیت بازار و اثرات فرا محدوده ای آن، تامین کسری تاسیسات روبنایی و زیربنایی این محدوده را از کمیته خواستار شد و افزود انجمن اسلامی اصناف و بازار تمام تلاش خود را برای پیگیری و هماهنگی لازم در جهت ساماندهی بازار را انجام خواهد داد.

در ادامه مدیران محله های بازار و فداییان اسلام، به ارائه گزارش ها اقدامات صورت گرفته و برنام های پیشنهادی پرداختنتد و در خلال گزارش هر کدام از دستگاه های ذیمدخل در برنامه اقدام، در این خصوص نظرات خود را ارائه کردند.

معاون استاندار و رئیس کمیته ضمن تقدیر از زحمات مجموعه سازمان نوسازی، تاکید کرد: جدول برنامه های محدوده های بازار و فداییان اسلام پس از بررسی توسط دبیر کمیته امنیتی و حقوقی، به دستگاه ها ابلاغ خواهد شد و وظایف دستگاه ها باید تا حصول نتیجه پیگیری شود.

در ادامه مقرر شد موارد طرح شده در جلسه، با حضور دبیر کمیته، مدیران دفاتر و راهبرهای محدوده های بازار و فداییان اسلام، بررسی شود و پس از تایید برای اقدامات مربوطه، ابلاغ شود.