به گزارش اکونا پرس،

در نشست مذکور موارد ذیل مطرح شد:

ارائه و بررسی پیشنهادات هر یک از دستگاه ها و اولویت بندی برنامه های اجرایی در راستای تحقق مصوبه شهر دوستدار کودک جهت دستیابی به یک فرایند عملیاتی مشخص

اختصاص بودجه مشخص جهت فراهم سازی زیرساخت های لازم شهر دوستدار کودک

 اجرای پایلوت مصوبه شهر دوستدار کودک توسط 5 تیم تخصصی به صورت همزمان در مناطق 2،7،8،18 و 22

ایجاد حداقل یک محله دوستدار کودک در هر منطقه شهر تهران تا پایان سال 1399

آشنا نمودن کودکان و والدین با مخاطرات محیطی توسط شهرداران مدارس و سراهای محلات

آموزش کودکان در زمینه حفظ محیط زیست،کاهش تولید پسماند، آشنایی با حیوانات شهری و نحوه برخورد با آن ها از طریق آموزش های شهروندی

لازم به ذکر است این نشست با حضور نمایندگان سازمان بوستان ها و فضای سبز، سازمان مدیریت پسماند، سازمان زیباسازی شهر تهران، سازمان آتش نشانی، سازمان مدیریت بحران، اداره کل آموزش های شهروندی، شرکت شهر سالم، شرکت شهروند و سامانه HSE برگزار شد.