به گزارش اکونا پرس،

حناچی ضمن حضور در معاونت شهرسازی و معماری و ادارات درآمد و حسابداری منطقه با پرسنل و چند تن از مراجعین گفت و گو کرد. 

وی در خلال این گفت و گو ها در جریان امور جاری منطقه قرار گرفت.

منطقه شش به عنوان منطقه مرکزی پایتخت و قلب جریان های سیاسی، اداری، خدماتی و درمانی شهر تهران بوده و به عنوان یکی از مناطق تاثیرگذار در روند درآمدزایی شهری به عنوان پشتوانه کسب درآمدهای پایدار شناخته می شود.

حناچی شهردار تهران در ادامه این بازدید در نشستی با تورج فرهادی شهردار منطقه شش در جریان آخرین برنامه ها اقدامات مدیریت منطقه قرار گرفت.