به گزارش اکونا پرس،

به نقل از پایگاه خبری معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، مهندس صفا صبوری دیلمی معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران طی حکمی، مهندس حبیب پوش پارس را به سرپرستی شرکت خاکریزآب منصوب کرد. مهندس پوش پارس که متعاقب انتصاب مهندس پیمان عباسی به سمت سرپرستی اداره کل هماهنگی فنی و عمرانی مناطق و سازمان ها به شرکت خاکریزآب آمده است، سابقه معاونت فنی و عمرانی مناطق 14 و 5 را در کارنامه دارد.