به گزارش اکونا پرس،

 

در این نشست موارد ذیل مطرح شد:

سید محمد شبیری رئیس کرسی آموزش محیط زیست یونسکو در دانشگاه پیام نور: یکی از 17 کرسی یونسکو که مربوط به محیط زیست است در دانشگاه پیام نور قرار دارد. امید است دانشنامه تخصصی آموزش محیط زیست به صورت جامع و کامل و در سطح ملی و بین المللی گسترش یابد تا راهگشای بسیاری از مشکلات و معضلات امروز کشور و جامعه باشد.

حجت الله ایوبی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران: محیط زیست امروزه یک مساله نوین است ولی در آیین ما یک مساله کهن. احترام به محیط زیست باید در اندیشه و جان مردم رسوخ کند که با آموزش و فرهنگسازی میسر خواهد شد.

شینا انصاری مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران: آمار و ارقام در زمینه تولید گازهای گلخانه ای، تولید پسماند و مصرف انرژی در ایران نشان می دهد که ایران به لحاظ محیط زیستی در وضعیت شکننده ای به سر می برد. برای حل مشکلات محیط زیستی باید مهارت های زیستی و تعامل با طبیعت را به فرزندانمان آموزش دهیم. 

کیومرث کلانتری معاون محیط زیست طبیعی سازمان محیط زیست: امروزه وزن محیط زیست برابر است با سلامت و ایمنی. حفظ محیط زیست در دنیا با رویکرد فرماندهی و کنترل و مدیریت مشارکتی صورت می گیرد که بررسی آن ها نشان می دهد که مردم از ظرفیت و توانایی بالایی برخوردارند که با آموزش و آگاهی می توانند به حفظ محیط زیست کمک نمایند.

در حاشیه مراسم از نمایشگاه محیط زیست با محوریت آموزش محیط زیست بازدید بعمل آمد.