به گزارش اکونا پرس،

به نقل از پایگاه خبری معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، مهندس پیمان عباسی با بیان آنکه بند یک ماده 48 برنامه سوم توسعه شهر تهران، مدیریت شهری پایتخت را به گسترش عرصه های عمومی و فضاهای همگانی از طریق اجرای پروژه های توسعه محلات مکلف ساخته است، افزود: در گام نخست 100 میلیارد تومان اعتبار برای اجرای این طرح ها اختصاص یافته و پیش بینی می شود با تصویب متمم بودجه 100 میلیارد دیگر نیز به اعتبار درنظرگرفته شده برای اجرای پروژه های محله محور در سال جاری افزوده شود.

وی با تاکید بر اینکه 130 طرح محله محور برای اجرا تا پایان سال جاری تعریف شده است، ارتقای کیفیت زندگی در بافت فرسوده و افزایش قلمروی عمومی شهروندان را از جمله اهداف اساسی اجرای این طرح ها ذکر و اضافه کرد اقدامات مربوط به احداث خیابان کامل و بهسازی 500 کیلومتر مسیر پیاده رو که برای اجرا در سال آتی طراحی شده است نیز خواهد توانست در هماهنگی کامل با طرح های محله محور، بخش قابل توجهی از کاستی های موجود در سطح محلات را برطرف سازد.

به گفته سرپرست اداره کل هماهنگی فنی و عمرانی مناطق و سازمان ها، دفاتر توسعه محلات و شورایاری ها از مهمترین منابع تعریف و پیدایش پروژه های توسعه محلات بوده اند و شهروندان می توانند از طریق دبیران شورایاری ها، معاونت های اجتماعی مناطق و سامانه ارتباطات مردمی 137 در شناسایی و احصاء مشکلات محلات و به تبع آن تعریف و طراحی پروژه های محله محور مشارکت کنند.