به گزارش اکونا پرس،

 

 

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 3، عباس فخارمنش معاون خدمات شهری و محیط زیست با بیان این مطلب گفت: در این برنامه آموزشی، مباحثی از قبیل: لزوم تغییر الگوهای رفتاری به منظور کاهش پسماند، استفاده مجدد از مواد و تفکیک از مبدا، بهره مندی از آموزه های دینی و ... به دانش آموزان ارائه می شود.

وی اذعان داشت: تفکیک هر چه بیشتر و دقیق تر پسماند تولیدی نقش بسیاری در اجرای بهینه طرح کاهش پسماند(کاپ) خواهد داشت و از طرفی با کاهش پسماند نیز می توان فرایند تفکیک را آسانتر کرده و میزان پسماندهای تولیدی را کاهش داد.