به گزارش اکونا پرس،

 

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 3، برای تردد ایمن معلولین و افراد کم توان جسمی و حرکتی در معابر شهری در هر ناحیه از نواحی شش گانه این منطقه، یک معبر، سرای محله، بوستان انتخاب می شود و پس از کار کارشناسی فعالیت عمرانی در آن اجرا می شود.

در همین راستا، سکویی که به مدت 15 سال نقطه ارتباطی بزرگراه شهید حقانی و چهارراه جهان کودک را بسته بود با حذف پله های پیاده رو، تبدیل آن به رمپ ویژه ویلچر رو، محلی برای سهولت رفت و آمد معلولین در این محدوده شد.

مناسب سازی شهر برای تردد معلولان و جانبازان از مهم ترین دغدغه شهرداری منطقه 3 است.