به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 7، فائزه دولتی با اعلام این مطلب گفت: این طرح با توجه به مصوبه شهر دوستدار کودک درسال 1388 به تصویب رسیده وروند اجرایی آن طبق آیین نامه اجرایی ومصوبه شهر دوستدار کودک ازسال 94 آغاز شده است .

وی تصریح کرد: دراین طرح محله دوستدار کودک انتخاب وطبق استانداردهای جهانی براساس شاخص های یونیسف به محله دوستدارکودک تبدیل خواهد شد . درمنطقه 7 ، محله بهار بعنوان پایلوت محله دوستدار کودک انتخاب شده است .

معاون شهردار منطقه 7 یادآور شد: تیم تحقیق و پژوهش این طرح با استقرار در سرای محله بهار ، کار پژوهش و پیمایش میدانی خود را در محدوده محله بهار آغاز کرده و با دریافت اطلاعات جامع محله بهار، درمدارس ومهد کودکها ودیگر مراکز علمی آموزشی وفرهنگی محله در راستای رسیدن به اهداف طرح تا پایان اسفند ماه فعالیت می کند .

وی در ادامه با اشاره به برگزاری نشست اداره آموزشهای شهروندی با مسئولین کانونهای آموزش شهروندی وکانونهای کودک محلات این منطقه، عنوان کرد: با توجه به دستورالعمل ارسالی ، چهارموضوع اصلی آموزش پسماند ، آموزش قوانین ترافیکی  ، آموزش مهارتهای زندگی وآموزش آشنایی با سبک زندگی ایرانی اسلامی جزو آموزشهای شهروندی است.