به گزارش اکونا پرس،

اگر مستقیم از زیرگذر گیشا دسترسی بدهیم با پس زدن ترافیک گیشا، زیرگذر هم قفل می‌شود و این‌ها بحث‌های کارشناسی است که بدان توجه داریم.

برای گیشا از گذشته مشکل دسترسی و ورود داشته است. خوشبختانه با تلاش‌هایی که شده از شمال، غرب، جنوب دسترسی وجود دارد و در شرق هم کاری می‌کنیم که امکان دسترسی وجود داشته باشد.