به گزارش اکونا پرس،
به نقل ازمدیریت ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه؛ قطار های خط ۴ در سه ایستگاه میدان ازادی،بیمه و اکباتان به علت قطع برق مسافرگیری ندارند.

قطارهای مترو خط ۴ در سه ایستگاه انتهایی به علت قطع برقی که بر اثر اتصال برق از ساعت ۱۶:۳۰ متوقف شده است.و هم اکنون تردددر این خط از ایستگاه میدان ازادی تا اکباتان متوقف شده است.

کارشناسان فنی در حال بررسی و رفع این مشکل می باشند تا هرچه زودتر مشکل برطرف شده تا مسافرگیری در این سه ایستگاه نیز انجام شود.