به گزارش اکونا پرس،

به نقل از پایگاه خبری معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، مهندس حبیب پوش پارس ضمن اعلام خبر فوق افزود: تاکنون و متعاقب پایش های انجام شده، 593 نقطه ورود غیر مجاز فاضلاب به شبکه اصلی جمع آوری و هدایت آبهای سطحی شهر تهران شناسایی شده است و مشاوران همکار شرکت خاکریزآب مختصات دقیق این نقاط را احصا و ثبت کرده اند.

وی با اعلام برگزاری نشستی مشترک با مدیرعامل شرکت فاضلاب شهر تهران، از آغاز اقدامات اجرایی این شرکت به منظور رفع تداخلات شبکه فاضلاب با شبکه اصلی هدایت رواناب ها خبر داد و گفت: ورود غیر مجاز پساب فاضلاب به شبکه اصلی هدایت آبهای سطحی، شهر و شهروندان را با مشکلات متعدد زیست محیطی از جمله آلودگی خاک، آلودگی منابع آب های سطحی و زیر سطحی و البته افزایش هزینه نگهداشت کانال های جمع آوری و هدایت آبهای سطحی مواجه می کند و از این رو اقدامات اجرایی برای رفع این مشکل باید به فوریت انجام شود.

گفتنی است کارگروه امور سیل و شریان های حیاتی، پیش تر از شناسایی بیش از 1440 معارض تاسیساتی در طول شبکه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی شهر تهران خبر داده بود. نتیجه پایش های این کارگروه نشانگر افت کیفیت آبهای سطحی در نقاط متعددی از طول شبکه بود؛ امری که نتیجه مستقیم تداخل رواناب ها با فاضلاب بوده و علاوه بر پراکنده ساختن ترکیبات فاضلابی در پایین دست، سبب فرسایش زودرس زیرساخت های شبکه خواهد شد.