به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه سه، از آن جایی عابرین پیاده در هنگام تردد در بلوار میرداماد ،خیابان رودبار شرقی، حدفاصل شهین و بشردوست بدلیل عدم وجود پیاده راه، از ایمنی لازم برخوردار نبودند از خیابان استفاده می کردند و خطرهای زیادی آنها را تهدید می کرد.

اما با توجه به رویکرد مدیریت شهری مبنی بر اتخاذ راهکارهای کاهش سهم سفر با وسایل نقلیه شخصی، با حذف پارک حاشیه‌ای در خیابان رودبار شرقی حدفاصل بشردوست تا شهیم، محدوده ای که توسط شهروندان درخواست شده، پیاده راهی در این محدوده احداث شد.