به گزارش اکونا پرس،

به نقل از اداره ارتباطات و امور بین الملل سازمان نوسازی شهر تهران، کاوه حاجی علی اکبری با اعلام این خبر گفت: تسریع روند نوسازی مسکن در بافت های فرسوده طی سال های گذشته باعث شد تا با افزایش تراکم جمعیتی در محلات مذکور مواجه شویم. 

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با بیان این که به منظور ارتقای کیفیت سکونت در این محلات، ضروری است اراضی مستعد شناسایی شوند و با همکاری نهادهای متولی نسبت به پیش بینی خدمات پشتیبان در این محلات اقدام شود، یاد آور شد: یکی از مهم ترین کاربری های مورد نیاز در این نوع بافت ها با توجه به فشردگی بافت، فضاهای سبز و باز است. 

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران یادآور شد: در سال جاری با توجه به اهمیت موضوع و اهتمام معاونت خدمات شهری شهرداری تهران و شهرداری منطقه 7 در خصوص تأمین زمین مناسب برای ساخت فضای سبز در محله نظام آباد، سازمان نوسازی اجرای پروژه را در خیابان بخشی فرد آغاز کرد.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با بیان این که ملک تملک شده از جمله اراضی آسیب زای محله نظام آباد به شمار می رفت و تبدیل به محلی برای آلونک نشینی و موجب نارضایتی و اعتراض بخش عمده ای از ساکنین محله شده بود، تصریح کرد: احداث فضای سبز در زمین مذکور با مساحت 2500 مترمربع علاوه بر اینکه بخشی از سرانه فضای سبز محله را تأمین می کند، یکی از معضلات اجتماعی محله را نیز از بین خواهد برد. 

علی اکبری درباره خصوصیات این محدوده، اظهار داشت: در طراحی فضای سبز مذکور علاوه بر توجه به نظرات اجتماع محلی، برخی نیازمندی های خرد محلی از جمله قرائت خانه نیز تأمین شده است؛ همچنین از نظر موقعیت قرارگیری، زمین انتخاب شده در مجاورت بافت متراکم و عمدتاً فرسوده محله مکان یابی شده تا بتواند حداکثر بهره وری را برای ساکنان محله نظام‌آباد داشته باشد.