به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه۹،سید مصطفی موسوی سرپرست شهرداری منطقه ضمن تشکر از مهدیان که در طول مدت حضور در اداره اجرای احکام معاونت شهرسازی و معماری فعالیت داشت، همتی را به عنوان رئیس اداره مذکور منصوب و برای وی خواهان توفیق خدمت به شهروندان پهنه غربی پایتخت را داشت.