به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه۱۳ ، سید مهدی صالح زاده ، معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه 13 گفت : طرح مبارزه با جانوران مضر شهری به منظور کسب رضایتمندی شهروندان و کاهش جمعیت جانوران مضر شهری توسط اداره ساماندهی معاونت خدمات شهری و محیط زیست منطقه در نواحی چهارگانه آغاز و به صورت مستمر تا پایان خرداد ماه ادامه می یابد .

وی افزود : در این طرح ضمن شناسایی کلونی های موش و زیر مخزنی های آلوده ، با جانوران موذی به صورت  فیزیکی مبارزه می شود.

معاون خدمات شهری رسیدگی به وضعیت کیوسک های موجود در سطح شهر اعم از مطبوعاتی و گل فروشی جزء موارد حائز اهمیت برای شهرداری و مورد درخواست شهروندان برشمرد و خاطر نشان کرد : طی این طرح به وضعیت ظاهری  35 کیوسک موجود در منطقه 13 از طریق شستشو ، رنگ آمیزی بدنه و  حذف الحاقات فیزیکی رسیدگی می شود.