به گزارش اکونا پرس،

داود لطفی، مدیر عامل موسسه فناوران شهر گفت: شهروندان تهرانی بدون مراجعه حضوری به دفاتر خدمات الکترونیک شهر می‌توانند از طریق سایت اینترنتی شهرداری تهران، سامانه تهران من،  تلفن137 و کد دستوری #137* عوارض خود را پرداخت کنند.

او افزود:از دوکاری یک سوم از کارکنان این شرکت در دفاتر خدمات الکترونیک شهر خبر داد و گفت: این دورکاری سبب می شود تا مودیان هم تشویق شوند و به دفاتر مراجعه حضوری نداشته باشند و از طریق سایت اینترنتی شهرداری تهران، سامانه تهران من،  تلفن137 و کددستوری #137* عوارض خود را پرداخت کنند. البته همه تلاشمان بر این است که پرسنل به شکل شیفت بندی به شهروندان خدمات مورد نیاز را ارائه کنند. 

به گفته او؛ با توجه به شرایط بحرانی به دلیل شیوع ویروس کرونا بیش از یک سوم کارکنان دفاتر دور کار شده اند و در حال حاضر انجام کار و فعالیت هایی مانند؛ کنترل نقشه، مدیریت فنی و... به شکل دورکاری و از منزل کارشناسان انجام می‌شود.

لطفی این را هم گفت که: از امروز دفاتر خدمات الکترونیک شهر اجازه نخواهند داشت تا خدماتی که به شکل سامانه اینترنتی (از قبیل پرداخت و صدور مفاصاحساب، خودرو، خدمات مربوط به طرح ترافیک، ارائه چاپ دستور نقشه، فیشهای عوارض و...) که پیش از این برای شهروندان در شهرداری تهران تعریف و بارگذاری شده بود را به شکل حضوری ارائه دهند. بنابراین همکارانمان فقط متقاضیان را به استفاده از سامانه راهنمایی می کنند.