به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه۹، نظر به دستور مدیریت ارشد شهری مبنی بر ایجاد شرایطی برای جبران وضعیت بوجود آمده در فضای کسب و کار  بساط گستران در مناطق شهری در حد بضاعت، به همت شهرداری منطقه۹ نسبت به شناسایی دست فروشان واقعی منطقه طبق فرم های درخواستی و فعالیتی که دارند اقدام شده است.

 شایان ذکر است نمایندهای شهرداری منطقه۹ و اداره بازرسی و شرکت شهربان در راستای اهدای کارت های هدیه به بساط گستران واقعی و دارای سابقه که در محورهای اصلی نظیر خیابان های شمشیری، هاشمی،  ۲۱متری جی، خیابان آزادی و استادمعین با تاکیدات سرپرست شهرداری منطقه۹ مبنی بر لزوم رعایت انصاف در توزیع اقدام کردند.