به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه۹، در اقدامی شایسته دبیر شورایاری محله فتح صنعتی با کمک پایگاه بسیج امام مهدی (عج) نسبت به تهیه پارچه و دوخت لباس"گان" برای کادر درمانی بیمارستان شهید شریعت رضوی اقدام کرده است.

شایان ذکر است در مرحله اولیه اجرای این طرح،  ۳۰۰دست لباس "گان" بیمارستانی آماده تحویل می باشد که این روند برای تهیه شمار بیشتر آن با حمایت و راهبری شهرداری منطقه  ادامه خواهد داشت.