به گزارش اکونا پرس،

این کارگروه با هدف انتقال تجارب شرکت ساماندهی به دیگر شهرها تشکیل شده است.

گفتنی است؛ در بهمن ماه سال 95 دبیرخانه کارگروه تخصصی ساماندهی از سوی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به شرکت ساماندهی صنایع شهر واگذار شد.