به گزارش اکونا پرس،

 

براین اساس و پیرو مذاکرات شهردار تهران و سفیر چین، مقرر شد دستگاه بی خطرسازی پسماند بیمارستانی وارد تهران شود و مورد استفاده قرار گیرد.

این دستگاه که می تواند ساعتی یک تن و به صورت روزانه 10 تن پسماند کرونایی را بی خطر سازد، یک میلیون دلار ارزش دارد.