به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه سه، در راستای برنامه های پیشگیری از شیوع بیماری کووید-19 معاونت خدمات شهری و محیط زیست این منطقه نشانه ها و علامت های مربوط به فاصله گذاری اجتماعی را انجام داد تا بدین گونه از ابتلا شدن افراد به این ویروس جلوگیری شود.

این نشانه گذاری ها و علامت ها در ایستگاه های اتوبوس، پیاده روهای منتهی به عابر بانک ها و .... کشیده شده است.