به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه سه، نمایندگان گروه های مردم نهاد،نخبگان محلی، شوریاران،بسیج،افرادتاثیرگذار محلی همه وهمه که از اعضای تشکیل دهنده شورا است، بصورت هفتگی و در فضای مجازی به دورهم جمع می شوند ومنشاخیلی از اقدامات(مستقیم وغیرمستقیم)می شوند که به کرات شاهد آن درسطح محلات هستیم.

گندزدایی وضدعفونی نمودن معابر،اماکن،توزیع لوازم بهداشتی ماسک،دستکش، محلولهای ضدعفونی و... شناسایی و گزارش مراکز واصناف سطح محله که باید طبق پروتکلهای ابلاغی تعطیل باشند، آموزش ونشر گسترده کلیپهاوموشن گرافیکهای آموزشی در گروه هاو شبکه های اجتماعی و... ازجمله امور و وظایفی است که درجلسات این شوراها ساماندهی، سازماندهی و تصمیم گیری می شود.

امیداست به یاری خداوند واراده پرتوان مردمی هرچه زودتر نظاره گر روزهای سرشار از سلامتی وارامش درجای جای این مرزوبوم باشیم.