به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه۹، در جلسه شورای مشورتی که با حضور مدیران شهری برگزار شد؛ سید مصطفی موسوی سرپرست شهرداری منطقه، در حکمی احمد محمدپور را به سمت " مدیر روابط عمومی منطقه۹" منصوب کرد.