به گزارش اکونا پرس،

به نقل از اداره ارتباطات و امور بین الملل سازمان نوسازی شهر تهران، کاوه حاجی علی اکبری با بیان این که محله جلیلی در محدوده منطقه 17 شهرداری تهران، از شمال به خیابان های قدیر قدرتی و نیک نفس، از جنوب به راه آهن تهران اهواز، از شرق به خیابان های بهبودی و داود سلامت و از غرب به خیابان فتحی منتهی می شود، یادآور شد: محله جلیلی یکی از محلات قدیمی به شمار می رود که فرسودگی بافت شهری و عرض کم معابر آن در آن باعث تراکم بالای جمعیتی و عدم امکان احداث مراکز خدماتی از قبیل درمانی، خدمات شهری، خدمات آموزشی و فرهنگی شده است.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران اظهار داشت: مهمترین راسته فعالیتی در محله جلیلی، محور آقایاری است که به واسطه وجود فعالیت های تجاری خُرد و حضور دستفروش ها، کارکردی محلی و ناحیه ای دارد و از اهمیت ویژه ای در این محله و محلات پیرامون برخوردار است.

علی اکبری تصریح کرد: وضعیت کالبدی نامناسب خیابان و پیاده روهای کم عرض، مناسب نبودن فضای توقف و استراحت کوتاه مدت اهالی و مراجعان در خیابان، عدم وجود روشنایی مناسب و امکان پیاده روی که از جمله زیرساخت های لازم امنیت گذر هستند، عدم دسترسی به فضای بازی و تفریح کودکان، رسیدگی و سامان دادن وضعیت دستفروش ها با توجه به احساس نیاز اهالی به حضور رونق بخش آنها، ترافیک سنگین و تردد دشوار به واسطه کاربری های تجاری، استقرار دستفروش ها و مشکلات مربوط به پارکینگ های حاشیه ای از جمله مهمترین مشکلات این محله از دیدگاه استفاده کنندگان، ساکنان و کسبه محله می باشد.

وی افزود: طراحی و اجرای پروژه بهسازی این محور به طول 600 متر و عرض وضع موجود 7 تا 10 متر – طرح تفصیلی 12 متر – با هدف پیاده مداری آن در سال 98 در دستور کار سازمان نوسازی شهر تهران قرار گرفت. 

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران خاطرنشان کرد: هم اکنون بهسازی مقطع میدان جلیلی تا چهارراه پناهی (خیابان رسول زاده) شامل کف سازی محور با اولویت حرکت پیاده و به ویژه کم توانان و تجهیز مبلمان شهری مورد نیاز در مسیر با طول حدود 200 متر و عرض 10 متر به اتمام رسیده و در حال بهره برداری است.