به گزارش اکونا پرس،

دوازدهم اردیبهشت ماه امسال، روز جهانی کار و کارگر با سالروز شهادت استاد مرتضی مطهری و روز معلم مقارن شده است. امسال این مناسبت های مهم را در یک روز و البته در میانه یک بحران فراگیر جهانی گرامی می داریم. بحران شیوع ویروس کرونا نه تنها عرصه را بر نَفَس ها و جانها بلکه بر معیشت بسیاری از کارگران و دیگر اقشار آسیب پذیر در سراسر جهان تنگ کرده است؛ همان زحمتکشانی که به گفته معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره)، حیات ملت ها مرهون کار و تلاش آنهاست. 

تقارن مبارک روز معلم و روز جهانی کار و کارگر را به معلمان و کارگران پرتلاش ایرانی به ویژه کارگران شاغل در پروژه های معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران تبریک عرض می نمایم. چراغ حیات ملت های آزاده جهان همواره پرفروغ باد. 

                                                                                                                                                                                                            صفا صبوری دیلمی

                                                                                                              معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران