به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه۹، سید مصطفی موسوی با حضور در سامانه ارتباطات مردمی ۱۸۸۸، ضمن پاسخگویی به درخواست های شهروندان در خصوص موضوعات مرتبط با منطقه در حیطه مدیریت شهری، دستورات لازم را برای رفع مشکلات مطرح شده از سوی شهروندان صادر کرد.

 سرپرست شهرداری منطقه۹ اذعان داشت: سامانه ۱۸۸۸ پل ارتباطی خوبی بین مدیریت شهری و شهروندان می باشد که امکان رسیدگی به  درخواست ها، انتقادات و شکایات آنها را تسهیل کرده است.

وی افزود: سطح کیفیت و کمیت رسیدگی به درخواست های شهروندان نسبت به گذشته افزایش یافته است و همواره گزارش های سامانه ۱۳۷