به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه یک وی از ادارات و واحدهای مختلف این معاونت ها بازدید کرد و با رعایت فاصله اجتماعی با کارمندان این دو معاونت گفتگو کرد و پروژه های اجرایی را مورد بررسی قرار داد.

وی همچنین با حضور در سرای محله تجریش با دبیر شورایاری آن دیدار و از بخش های مختلف این سرا بازدید کرد.