به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران، سلسله نشست های تبادل نظر و هم اندیشی در خصوص آغاز اجرای پروژه های محیط زیستی مناطق ٢٢گانه و سیاستگذاری بودجه سال ١٣٩٩ به منظور بهبود عملکرد محیط زیستی مناطق در راستای ارتقا کیفیت محیط زیست شهری با حضور معاونین، مدیران و کارشناسان اداره کل محیط زیست و روسای محیط زیست مناطق ٢٢گانه برگزار می شود.

لازم به ذکر است در این نشست ها روسای محیط زیست مناطق به تشریح اقدامات و فعالیت های خود پرداخته و پس از بررسی های صورت گرفته، پیشنهادات کارشناسی در زمینه بودجه ٩٩ ارائه می شود.