به گزارش اکونا پرس،

نصراله آبادیان در این باره افزود: « ایجاد باغ های میوه در پی دستور مقام معظم رهبری از سال 95 در بوستان رازی آغاز شد و امسال شاهد به ثمر نشستن این اقدام هستیم.»

او وسعت باغ های میوه ایجاد شده در سطح بوستان رازی را 15 هزار متر مربع برشمرد و اظهار داشت: « در این مساحت 150 اصله نهال در قالب چهار باغ نارنجستان، انارستان، بهستان و انجیرستان در بوستان رازی به ثمر نشسته است.»

آبادیان ادامه داد:« طرح کشت درختان مثمر در دیگر بوستان ها و محله های منطقه نیز دنبال می شود و تا پایان سال جاری 1500 اصله نهال درختان مثمر در بوستان شهید حججی کاشته خواهد شد.»