به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه۹، با توجه به شیوع ویروس کرونا و لزوم برگزاری جلسات در مجموعه شهری به صورت ویدئو کنفرانس، اولین جلسه شورای پژوهش و نوآوری منطقه۹ با حضور موسوی سرپرست شهرداری منطقه، بوچانی رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران و مدیران شهری انجام شد.

در این ویدئو کنفرانس سید مصطفی موسوی سرپرست شهرداری منطقه۹ ضمن تشکر از زحمات همکاران، نظرات و پیشنهادات خود را با توجه به شرایط و نیازهای خاص منطقه از جمله؛ بافت فرسوده، وجود میدان آزادی و وضعیت اقتصادی منطقه عنوان کرد.

وی با تاکید بر لزوم اهمیت به طرح های مطالعاتی گفت: مناطق۹، ۱۸ و ۲۱ محدوده مورد نظر برای انجام طرح مطالعاتی هستند که پیشنهاد شده تا این طرح به صورت فرا منطقه ای مطرح شود.

در ادامه محمد حسین بوچانی رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران با اشاره به اهمیت نقش پژوهش بیان داشت: امروزه یکی از مسائل جدی کلان شهرها، کم توجهی به حوزه اندیشه و تحقیق در حل مسائل شهری است که سبب گسست عملکردی میان تفکر و عمل شده است.

وی تاکید کرد: بایستی در پروپوزال طرح های مطالعاتی مشخص شود که انجام این طرح در پاسخ به کدام بند از برنامه پنج ساله شهرداری تهران است و اینکه تنها ۲۰% از طرح مربوط به شناخت مسئله و ۸۰% از حجم پژوهش متمرکز بر ارائه راه حل باشد.

رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران همچنین گفت: زمان آن رسیده که مسائل نواحی به کمک پژوهش های کاربردی برطرف شود و در هر زمینه، مطالعات بایستی در کنار مدیران اجرایی قرار بگیرد.

بوچانی در خاتمه به مشارکت حداکثری و حضور بهره بردار در جلسات نظارتی پروژه اشاره کرد و عنوان داشت: جریان مطالعه به صورت هماهنگ بایست به نحوی  منجر به افزایش دانش اجرایی مدیریت شود.

شایان ذکر است در این ویدئو کنفرانس بر اهمیت ایجاد شورای پژوهش با تاکید بر کاربست محوری بودن پروژه های پیشنهادی تاکید و مطالبی مطرح شد.