به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه یک در این ایام اداره زیبا سازی اقدام به برجسته نگاری در ورودی ساختمان منطقه و پایه پل بزرگراه شهید آیت الله صدر همراه با نصب ۱۰ هزار متر طول ریسه مشکی ،اکران ۱۲۰ پایه پرچم مشکی بزرگراهی نمود و خاموشی کامل نورپردازی های منطقه را انجام خواهد بود.