به گزارش اکونا پرس،

اجرای این طرح، گامی مهم در افزایش سفرهای درونشهری با دوچرخه، مبارزه با کم تحرکی دانش آموزان، افزایش نشاط اجتماعی، توجه نوجوانان به دوچرخه به عنوان وسیله نقلیه پاک و سلامت آنان در روزهای شیوع بیماری کرونا است.

دانش آموزان و مدارس علاقهمند شرکت در این طرح، میتوانند با شماره 09128401093 تماس گرفته و اطلاعات خود را جهت صدور کارت ارسال نمایند.

در این زمینه کلاس های آموزشی نیز برای دانش آموزان در نظر گرفته شده و همچنین برنامه های فرهنگ سازی عمومی نیز در مناطق صورت می پذیرد.