به گزارش اکونا پرس،

به نقل از پایگاه خبری معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، طی نشستی که به ریاست مهندس ایمان ابراهیمی رئیس مرکز مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح و با حضور عوامل آزمایشگاه های مقیم برگزار شد، راهکارهای ارتقای عملکرد و بهبود کیفیت تولیدات کارخانجات آسفالت سازمان مهندسی و عمران شهر تهران مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

مهندس ابراهیمی طی سخنانی در این نشست با تاکید بر لزوم نظارت دقیق تر بر نحوه تهیه مصالح، تلاش برای بهبود مستمر فرآیند تولید آسفالت در کارخانجات آسفالت شهرداری را با توجه به افزایش تولیدات این واحدها نسبت به مدت مشابه سال گذشته ضروری دانست و تاکید کرد: کیفیت آسفالت این کارخانجات باید به موازات افزایش میزان تولید ارتقا یابد.

در این نشست موارد مهمی از قبیل نحوه کنترل کیفیت مصالح ورودی، چگونگی انجام دستور العمل های نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران و  نیز اصلاح رویه های جاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.