به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر، سید علی مفاخریان در حاشیه بازدید از بازار جنت با تاکید بر لزوم رسیدگی به مسائل مربوط به آن برای برقراری رونق تجاری در بازار جنت اظهار کرد:  راه‌اندازی این بازار،  علاوه بر ساماندهی خدمات تجاری زنان سرپرست خانوار به عنوان محرک های اقتصادی شهر، ظرفیت اشتغال‌زایی برای این افراد ایجاد کرده‌است، بنابراین  باید شرایط برای بهره برداری مطلوب  از این فرصت فراهم شود.

وی در ادامه تصریح کرد: درحال حاضر چالش هایی در زمینه فضاهای مشاع و ملاحظات ایمنی در بازار جنت مورد توجه و در دستور کار قرار گرفته است که در این بازدید شرایط رفع این چالش ها ارزیابی شد. 

 مدیر عامل شرکت ساماندهی مشاغل و صنایع شهر هم چنین عنوان کرد: در این بازدید، موضوع اصلاح آیین واگذاری غرفه‌های بازار جنت و رژیم حقوقی مرتبط با آن هم مورد بررسی قرار گرفت.