به گزارش اکونا پرس،

به نقل ازروابط عمومی شهرداری منطقه۹ سید مصطفی موسوی با اشاره به کمپین سه شنبه های بدون خودرو و برگزاری این حرکت نمادین عنوان کرد:اجرای سه شنبه های بدون خودرو که در شهر تهران به همت مدیران شهری انجام می شود، زمینه را برای فرهنگ سازی در استفاده از وسایل حمل و نقل پاک و عمومی فراهم می کند تا شاهد آسمان آبی در تهران به عنوان شهری پاک برای همه باشیم.

وی افزود: استفاده از دوچرخه با تدبیر شهردار تهران و به منظور فرهنگ سازی در بین مدیران مسئولین و شهروندان تهرانی است تا با این فرهنگ و استفاده از وسیله حمل و نقل پاک تردد در شهر انجام شود.

شهردار منطقه۹ تصریح کرد: با بهبود زیرساخت ها نظیر افزایش مسیر دوچرخه، تعداد کانکس و دوچرخه ظرفیت استفاده از وسایل حمل و نقل پاک برای استفاده از دوچرخه افزایش پیدا کرده که می توان شاهد افزایش روحیه همکاری شهروندان و زیرساخت ها و تحول در حفظ محیط زیست و ایجاد شهری زیست پذیر برای همه بود.

شایان ذکر شهردار منطقه۹ به همراه مدیران شهری در روز سه شنبه های بدون خودرو با دوچرخه در مسیر ویژه ۲کیلومتری دوچرخه سواری و از تعدادی از پروژه های عمرانی بازدید کرد و مباحث مرتبط با نگهداشت شهر در نواحی را در مورد ارزیابی قرار داد.